Page
  18756
Total
133520
Tu Vien Van Phat Danh Trang Nhà
 

 
Chương Trình Dạy Kèm Trực Tuyến - 6:00-7:30 PM EST (29/08/2022)Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Buddha Blessed Temple / TV. Vạn Phật Đảnh II

Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Enlightened Buddha Temple / Chùa Phật Giác


Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Compassionate Buddha Temple / Chùa Phật Từ

Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Buddhist Mind Temple / Chùa Phật Tâm
 
Dù rét chết, không phan duyên;
Dù đói chết, không van nài;
Dù nghèo chết, không cầu cạnh.
Tùy duyên, không đổi;
không đổi, tùy duyên;
Ba Tông Chỉ ấy, ta phải giữ gìn.

&nsbp;
   
Xả thân vì Phật sự,
Tạo mạng vì bổn sự,
Chánh mạng vì Tăng sự.
Hiểu sự, rõ lý;
rõ lý, hiểu sự;
Lưu hành mạch phái Tổ Sư tâm truyền.

LỚP PHẬT PHÁP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Cuộc Đời Đức Phật
Chủ Nhật (8:30-9:30PM EST)

                Lớp học trực tuyến trên Zoom.


Duy Thức Học
Thứ Bảy (7:15-8:15PM CST)

                   Lớp học trực tuyến trên Zoom.

 

Giảng Pháp - Tu Học Mỗi Tháng tại Tu Viện Vạn Phật Đảnh II - Chủ Nhật

LỚP PHẬT PHÁP - BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA
THỨ BẢY (7:00-8:00PM EST)

                Lớp học trực tuyến trên Zoom.


BUDDHIST CLASSES FOR ADULTS

Asian Religions Class at the University of Houston

Buddhist Discussion (Senior & College)
Friday (7:00-8:00PM EST)

This class is for both online and onsite at the Buddha Blessed Temple.

 

Buddhist Lesson
Monday (7:00-8:00PM EST)

                   This is an online class.


Consciousness-only
Sunday (6:00-7:00PM CST)

This is an online class. There are various topics discussed, such as consciousnesses, Buddhist Psychology, 12-link Dependent Origination, Bardo, and Bodhisattva path, etc ...

 

Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra
Saturday (3:00-4:00 PM CST)

Hội Thảo - Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt
Seminar - Rev. Thich Hang Dat
 

Lotus Sutra
Saturday (4:00-5:00PM EST)

                  This is an online class.


Meditation Class at the Indiana University Southeast
 

Meditation Class at the University of Houston

Surangama Sutra Discussion
Wednesday (7:30-8:30PM EST)

                  This is an online class.

 

Teaching Buddhism at the University of Houston - Rev. Thich Hang Dat

BUDDHIST CLASSES FOR YOUTHS

Buddhist Class for Grade 3rd - 5th
Friday (8:00-9:00PM EST)

This is an online class for grades 3rd-5th where they learn various topics, such as the life of Buddha, the law of cause and effect, how to respect and honor parents, how to respect teachers and others, and Buddha's teachings.
Đây là lớp học trực tuyến dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, nơi các em học các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như cuộc đời Đức Phật, luật nhân quả, hiếu kính cha mẹ, hiếu kính thầy cô và người khác, và giáo lý của Đức Phật.


Buddhist Class for Grade 6th - 11th
Friday ( 8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.

 

Buddhist Class for Grade 7th - 12th
Saturday (12:30-1:30PM CST)

                  This is an online class.


Buddhist Class for Grade K - 2nd
Friday (5:45-6:45PM EST)

                  This is an online class.

 

Buddhist Youth Class
Friday (8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.


Children Stories - Rev. Thich Hang Dat
 

Free Online After School Tutoring Service
K-8th - Monday-Thursday (6:00-7:30PM EST)

                  This is an online class.


Onsite Youth Buddhist class
Friday (7:00-8:30 PM CST)

This is an onsite class at Enlightened Buddha Temple (Chua Phat Giac).

 

Onsite Youth Vietnamese & Buddhist Class
Sunday (12:00-4:00 PM EST)

                  This is an online class.


PHÁP ÂM

Hòa Thượng Hư Vân - Pháp Âm

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Pháp Âm
 

Hòa Thượng Tuyên Hóa
Kinh Sách Lược Giảng

SUTRAS / KINH ĐIỂN

Kinh Điển Nam Tông
Theravada Suttas in Vietnamse

Kinh Nam Tông Bằng tiếng Anh
Theravada Scriptures (Suttas)
 

Kinh Thường Tụng
Buddhist Sutras in Vietnamese

CEREMONIES / NGHI LỄ

Buddhist Wedding Ceremony
Lễ Hằng Thuận

Lễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới
Taking Three Refuges and Five Precepts Ceremony
 

Tết Nguyên Đán / Lunar New Year

CHARITIES / TỪ THIỆN

Cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Việt Nam 2020
Supporting The Hurricane Victims in Vietnam 2020

Phát gạo cho người nghèo ở Long An 23/10/2023 - 24/10/2023
Distributing rice to the poor in Long An district 10/23/2023 - 10/24/2023
 

Từ Thiện tại Việt Nam 13/07/2023 - 17/08/2023
Charitable Works in Vietnam 07/13/2023 - 08/17/2023


Pháp Tạng Chân Bảo Slide Show
Kinh Bảo TàngHT. Thích Minh ChâuKinh Châu Báu   -   EnglishHT. Thích Minh Châu
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Tịnh HạnhHT. Thích Trí TịnhKinh Ngoài Bức TườngHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 1-20 - Phẩm Song YếuHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 21-32 - Phẩm Không Phóng DậtHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 33-43 - Phẩm TâmHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 44-59 - Phẩm HoaHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 60-75 - Phẩm NguHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 76-89 - Phẩm Hiền TríHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 90-99 - Phẩm A-La-HánHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 100-115 - Phẩm NgànHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 116-128 - Phẩm ÁcHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 129-145 - Phẩm Hình PhạtHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 146-156 - Phẩm GiàHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 157-166 - Phẩm Tự NgãHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 167-178 - Phẩm Thế GianHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 179-196 - Phẩm Phật ĐàHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 197-208 - Phẩm An LạcHT. Thích Minh ChâuKinh Phẩm Rắn   -   EnglishHT. Thích Minh Châu
Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương   -   EnglishVạn Phật Thánh Thành  
Kinh Phước Đức   -   EnglishHT. Thích Minh ChâuKinh Thiện SinhHT. Thích Minh Châu
Kinh Từ Bi   -   EnglishHT. Thích Thiện ChâuNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 1: Những Lợi Lạc của Bồ Đề Tâm
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 2: Sám Hối Tội Nghiệp
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 3: Gìn Giữ Tâm Bồ Đề
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 4: Không Buông Lung
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 5: Giữ Gìn Chính Tri
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 6: Nhẫn Nhục
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 7: Tinh Tấn
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 8: Thiền Định
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 9: Trí Tuệ
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 10: Hồi Hướng
Thích Nữ Trí Hải  
Pháp Tạng Chân Bảo Web Page
Kinh Bách Dụ - 1-10   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 11-20   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 21-30   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 31-40   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 41-50   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 51-60   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 61-70   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 71-80   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 81-90   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 91-98   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Thiện SinhHT. Thích Minh Châu  
Thông Tin Cập Nhật
Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng Chư Tôn Đức, Tăng Ni, Phật Tử
(HH Dalai lama and vietnamese buddhist community)
Video clip
Rev. Thich Hang Dat
Video-I-Teaching Introduction to Buddhism at Bellarmine University
Thư Mời Tham Dự Tam Đàn Đại Giới (Quy Ngưỡng)Thư Mời Tham Dự Những Buổi Thuyết Pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Video-II-Teaching Introduction to Buddhism at Bellarmine University 
Slideshow Album
Lễ Phật Đản tại Virginia
Vào Khóa Tu Từ Ngày 20 Đến Ngày 22 Tháng 5 Năm 2011
Lễ Vu Lan tại California 27-08 2011
Lễ Phật Đản Tháng 5, 2012 tại Chùa Phật Bảo - Cincinnati, OhioTu Viện Vạn Phật Đảnh
Lễ Đầu Năm - 15-01-2012 tại CaliforniaMột Ngày Tu Tập - 16-01-2012 tại California
Lễ Phật Đản 12-05-2012 tại California