Page
  11434
Total
55095
Tu Vien Van Phat Danh Trang Nhà
 

 

ANNOUNCEMENT

Đại Lễ Cầu Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm tại Tu Viện Vạn Phật Đảnh II - 10:00-12:00 PM EST (16/10/2022)
Đại Lễ Cầu Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Phật Giác - 10:00-12:00 PM CST (23/10/2022)
Chương Trình Dạy Kèm Trực Tuyến - 6:00-7:30 PM EST (29/08/2022)Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Buddha Blessed Temple / Tu Viện Vạn Phật Đảnh II

Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Enlightened Buddha Temple / Chùa Phật Giác


Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Compassionate Buddha Temple / Chùa Phật Từ

Upcoming Events / Sinh Hoạt Sắp Tới
Buddhist Mind Temple / Chùa Phật Tâm
 
Dù rét chết, không phan duyên;
Dù đói chết, không van nài;
Dù nghèo chết, không cầu cạnh.
Tùy duyên, không đổi;
không đổi, tùy duyên;
Ba Tông Chỉ ấy, ta phải giữ gìn.

&nsbp;
   
Xả thân vì Phật sự,
Tạo mạng vì bổn sự,
Chánh mạng vì Tăng sự.
Hiểu sự, rõ lý;
rõ lý, hiểu sự;
Lưu hành mạch phái Tổ Sư tâm truyền.

Pháp Tạng Chân Bảo Slide Show
Kinh Bảo TàngHT. Thích Minh ChâuKinh Châu Báu   -   EnglishHT. Thích Minh Châu
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Tịnh HạnhHT. Thích Trí TịnhKinh Ngoài Bức TườngHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 1-20 - Phẩm Song YếuHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 21-32 - Phẩm Không Phóng DậtHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 33-43 - Phẩm TâmHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 44-59 - Phẩm HoaHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 60-75 - Phẩm NguHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 76-89 - Phẩm Hiền TríHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 90-99 - Phẩm A-La-HánHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 100-115 - Phẩm NgànHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 116-128 - Phẩm ÁcHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 129-145 - Phẩm Hình PhạtHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 146-156 - Phẩm GiàHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 157-166 - Phẩm Tự NgãHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 167-178 - Phẩm Thế GianHT. Thích Minh ChâuKinh Pháp Cú 179-196 - Phẩm Phật ĐàHT. Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú 197-208 - Phẩm An LạcHT. Thích Minh ChâuKinh Phẩm Rắn   -   EnglishHT. Thích Minh Châu
Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương   -   EnglishVạn Phật Thánh Thành  
Kinh Phước Đức   -   EnglishHT. Thích Minh ChâuKinh Thiện SinhHT. Thích Minh Châu
Kinh Từ Bi   -   EnglishHT. Thích Thiện ChâuNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 1: Những Lợi Lạc của Bồ Đề Tâm
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 2: Sám Hối Tội Nghiệp
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 3: Gìn Giữ Tâm Bồ Đề
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 4: Không Buông Lung
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 5: Giữ Gìn Chính Tri
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 6: Nhẫn Nhục
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 7: Tinh Tấn
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 8: Thiền Định
Thích Nữ Trí HảiNhập Bồ Tát Hạnh
Chương 9: Trí Tuệ
Thích Nữ Trí Hải
Nhập Bồ Tát Hạnh
Chương 10: Hồi Hướng
Thích Nữ Trí Hải  
Pháp Tạng Chân Bảo Web Page
Kinh Bách Dụ - 1-10   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 11-20   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 21-30   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 31-40   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 41-50   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 51-60   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 61-70   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 71-80   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Bách Dụ - 81-90   -   EnglishThích Nữ Như HuyềnKinh Bách Dụ - 91-98   -   EnglishThích Nữ Như Huyền
Kinh Thiện SinhHT. Thích Minh Châu  
Thông Tin Cập Nhật
Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng Chư Tôn Đức, Tăng Ni, Phật Tử
(HH Dalai lama and vietnamese buddhist community)
Video clip
Rev. Thich Hang Dat
Video-I-Teaching Introduction to Buddhism at Bellarmine University
Thư Mời Tham Dự Tam Đàn Đại Giới (Quy Ngưỡng)Thư Mời Tham Dự Những Buổi Thuyết Pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Video-II-Teaching Introduction to Buddhism at Bellarmine University 
Slideshow Album
Lễ Phật Đản tại Virginia
Vào Khóa Tu Từ Ngày 20 Đến Ngày 22 Tháng 5 Năm 2011
Lễ Vu Lan tại California 27-08 2011
Lễ Phật Đản Tháng 5, 2012 tại Chùa Phật Bảo - Cincinnati, OhioTu Viện Vạn Phật Đảnh
Lễ Đầu Năm - 15-01-2012 tại CaliforniaMột Ngày Tu Tập - 16-01-2012 tại California
Lễ Phật Đản 12-05-2012 tại California